O nás

V súčasnosti

sa firma Label-finishing zaoberá spracovávaním potlačených hárkov z ofsetovej tlače t.j. rezaním a vysekávaním do tvaru etikiet pre nápojový a potravinársky priemysel. Takisto zabezpečuje balenie hotových výrobkov do krabíc a paliet. Hotové výrobky sú v súčasnosti dodávané do firmy Aluprint, ktorá ich predáva svojim zákazníkom.

Poslanie

Pomáhať spoločnosti Aluprint prispievať k atraktívnosti výrobkov ich zákazníkov a k ich konkurenčnej schopnosti.

Vízia

Label-finishing bude spoločnosť, ktorá sa postupne osamostatní a etabluje na európskom trhu ako tlačiarenská spoločnosť zameriavajúca sa najmä na tlač obalov a etikiet. Bude dynamická, inovatívna organizácia, podnikajúca v polygrafickom priemysle, využívajúca moderné technológie, uznávaná partnermi, zamestnancami a verejnosťou ako spoľahlivý a korektný partner. Svojou úspešnosť zakladáme

  • na našej dôveryhodnosti a rozvíjaní dlhodobých vzťahoch s našimi zákazníkmi a ďalšími partnermi
  • na oddanosti a schopnostiach našich zamestnancov.

Uznávané hodnoty

  • Spokojnosť zákazníka
  • Dôveryhodnosť u všetkých partnerov
  • Úspešnosť firmy založená na profesionalite pracovníkov a tímovej práci
  • Dokonalosť vo výkonoch všetkých aktivít
  • Výsledky práce
  • Zmeny ako príležitosť